Kalendár

júl 2024
Ne Po Ut St Št Pi So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Predvčerom : Ilja
Včera : Daniel
Dnes : Magdaléna
Zajtra : Oľga
Pozajtra : Vladimír

Chovateľská prehliadka trofejí ulovených v sezóne 2013.

Chovateľská prehliadka trofejí ulovených v okrese Gelnica v poľovníckej sezóne 2013/2014 sa uskutočnila v dňoch 28.2.-6.3.2014 v sále umeleckej školy v Gelnici.  Predmetom hodnotenia chovateľského zásahu je poľovnícka trofej, pri ktorej hodnotení sa posudzuje najmä :

 

a) správnosť selektívneho a regulačného zásahu,

b) dodržanie predpisov o poľovníctve pri vykonávaní lovu a predpisov o ochrane prírody a krajiny.

c) genetická kvalita poľovníckej trofeje získaná z údajov  jej hodnotením

 

Poľovníckou trofejou sa rozumejú :

a) parohy jeleňa, daniela,

b) parožky srnca,

c) rohy muflóna,

d) rožky kamzíka a kamzice,

e) horné a dolné kly diviaka,

f)  lebka medveďa hnedého, vlka obyčajného, rysa ostrovida, mačky divej, líšky, jazveca a psíka medvedíkovitého.

 

Na chovateľskú prehliadku mali byť predložené všetky trofeje ulovené prípadne uhynuté v poľovníckom roku 2013 a zoznam ktorý bol vypracovaný na základe Záznamu o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny v zmysle prílohy č.8 k vyhláške 344/2009 zbierky, ktorý jednotliví poľovní hospodári predložili.

Komisia posúdila ako chovné  3 jelenie trofeje (trofej č. 33,103,83), 1 srnčiu trofej (trofej č28) a ako nesprávne ošetrené boli ohodnotené trofeje č.47 a 48. Všetky trofeje hodnotené ako chovné vystavila na samostatné  panely na ktorých bol názov  „ Nesprávny odstrel „.Komisia pri hodnotení postupovala podľa vyhlášky 344 / 2009 Zb. a podľa  Prílohy č. 5 štatútu chovateľskej rady v chovateľskom celku okresu Gelnica v jelenej chovateľskej oblasti JXVII  Slovenský raj a JXVI Smolník,  ktorá určuje kritéria selektívneho odstrelu jeleňov.

Celková hodnota trofejí bola  oproti minulej sezóne na nižšej úrovni.  U trofejí Jeleňa lesného bola udelená   1 strieborná medaila a 9  bronzových medailí.  U srnčej zveri bola udelená jedna strieborná medaila . Trofej Daniela škvrnitého dosahovala hodnotu striebornej medaily. U trofejí diviačej zveri jedna  strieborná a jedna bronzová medaila a lebiek šeliem nebola udelená žiadna medaila. Jedna trofej diviaka lesného nebola bodovaná z dôvodu pevného uchytenia na podložku.

Kvalita genofondu je na primeranej úrovni zodpovedajúcej nepriaznivej zime v roku 2012/2013. Pozitívne hodnotíme, že kvalitatívne najhodnotnejšie trofeje jeleňov zodpovedajú veku 11-13 rokov. Zaznamenávame nepriaznivý trend poklesu stavov srnčej zveri. Nízka je zainteresovanosť užívateľov poľovníckych revírov na tlmení zveri poľovníctvu škodlivej. Pri manažmente chovu diviačej zveri je potrebné prispôsobiť plán lovu reálnym stavom diviačej zveri v poľovných revíroch. Odporúčame pre obdobie 2 rokov neloviť dospelých jedincov na spoločných poľovačkách s cieľom zvýšenia kvality trofejí.

mv.JPGmv1.JPGmv2.JPGmv3.JPGmv4.JPGmv5.JPG

 Hodnotiace tabuľky


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.